Font Size Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Bahasa:   English  | Bahasa Malaysia
Piagam PelangganPiagam Pelanggan

“PRINTOUT OF TITLE”
“Printout Of Title” akan dibekalkan dalam masa 15 minit selepas resit pembayaran dikemukakan di kaunter oleh pemohon.

PENYEMAKAN NOTIS BERKANUN SEKSYEN 47/48
Maklumat akan dibekalkan dalam masa 15 minit selepas butiran lengkap untuk penyemakan dikemukakan di kaunter oleh pemohon.

 

CARIAN TRANSAKSI PERBANDINGAN HARTANAH KEPADA PENILAI SWASTA BERLESEN
Pelan transaksi akan disediakan dalam masa 15 minit selepas permintaan dibuat dikaunter oleh pemohon.

PERMOHONAN DATA UKUR
Data pengukuran (pelan ukur, data buku kerja luar, deskripsi stesen ukur, Salinan pelan kadastra) akan dibekalkan selepas resit pembayaran dikemukakan di kaunter dalam tempoh lawatan.

PENJUALAN PETA TIDAK TERHAD DAN PETA TERHAD
Peta Tidak Terhad akan dibekalkan kepada pemohon selepas resit pembayaran dikemukakan di kaunter dalam tempoh lawatan manakala Peta Terhad pula akan dibekalkan dalam masa 2 hari tertakluk kepada kelulusan Pesuruhjaya Polis.

PENDAFTARAN SURATCARA TANAH
Pendaftaran Suratcara Tanah dilaksanakan dalam masa 1 hari dari tarikh permohonan dikemukakan oleh pemohon.

PERMOHONAN KERJA UKUR
Permohonan arahan kerja ukur oleh Juruukur Tanah Swasta akan diproses dalam masa 1 minggu dari tarikh permohonan diterima.

PELAN BANGUNAN
Keputusan akan disampaikan kepada Pihak Berkuasa Tempatan dalam masa 1 minggu untuk pembangunan berskala kecil dan 2 minggu untuk pembangunan berskala besar.

PEMBAHARUAN TEMPOH SURAT HAKMILIK TANAH
Keputusan secara prinsip akan disampaikan dalam masa 2 minggu dari tarikh permohonan diterima. Bagi permohonan yang memerlukan kelulusan daripada Pengarah Tanah dan Survei akan dibuat dalam masa 4 minggu. “Memorial” akan diindoskan dalam masa 2 minggu selepas pembayaran premium dibuat oleh pemilik tanah.

PERMOHONAN KEBENARAN UNTUK BERURUSAN
Keputusan permohonan akan disampaikan kepada pemohon dalam masa 2 minggu dari tarikh permohonan diterima. Bagi permohonan yang memerlukan keputusan Pengarah Tanah dan Survei akan disampaikan dalam masa 4 minggu.